Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Paperimuru (y-tunnus 2850166-7)
Valpurintie 8B26
00270 Helsinki

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Satu Korte
+358407332243
satu@paperimuru.com
REKISTERIN NIMI
Paperimurun asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt Paperimurun asiakkaaksi tai ostanut Paperimurun tuotteita.
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin tarkoitus on asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan.Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Paperimurun omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Tiedot käsitellyistä tilauksista
• Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Paperimurun käytössä. Tietoja ei luovuteta Paperimurun ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella.